ingen-ork-kol-andfodd

Symptom på KOL som ofta förväxlas

KOL tar lång tid att utvecklas fullt, under den tiden är symptomen lätta att förväxlas med andra, vanligare sjukdomar.

stetoskop-kol-lunga

Hjärtsvikt missas lätt hos KOL-patienter

Att symptomen för KOL och hjärtsvikt är förvirrande lika är en förklaring.

lunginflammation-pneumoni-vaccin

Nytt vaccin kan vara slutet för lunginflammation – för gott

Nytt vaccin som skyddar mot mer än tre gånger fler bakterietyper som orsakar lunginflammation kan innebära början på slutet av sjukdomen som skördar nära en miljon liv varje år.

(Fr.V) Marie-Louise Müller, Ludwig Müller och Thomas Higgins Foto: Hjärt–Lungfonden

För tidigt födda barn riskerar lungsjukdomar

nyhetIdag föds cirka 6 700 barn i Sverige för tidigt, något som innebär en ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom senare i livet.

Pneumokocker (vänster) är den vanligaste orsaken till lunginflammation men även virus som RS (mitten) och influensa (höger) kan ge samma sjukdom.

8 orsaker till lunginflammation

En bakterieinfektion är den vanligaste orsaken till lunginflammation men det finns många fler även om vissa är ovanliga eller främst smittar i utlandet.

90% ökad cancerrisk för sotare

nyhetDe som jobbar som sotare löper ökad risk att drabbas av cancer, flera andra sjukdomar samt fallolyckor, enligt Kommunalarbetaren.

hosta-liten-flicka

Varför hostar ditt barn?

Genom att lyssna på hur hostan låter kan du få ledtrådar om vad som orsakat hostan.

Intensiv säsong för RS-virus är igång

virusFolkhälsomyndigheten varnar: säsongen börjar tidigt i år och kommer bli speciellt intensiv.

Sjuksköterska som demonstrerar hur man ska sätta på sig en syrgasmask.

Syrgas – inte alltid nödvändigt vid kol

nyhetOmfattande studie visar att koldrabbade med en måttligt nedsatt syresättning lever inte längre om de får långtidsbehandlingar med syrgas.

lngdsjukdom-520x1488

Lungsjukdom - de vanligaste

faktaLungorna sitter skyddade bakom bröstkorgen. En stor anledning till att man drabbas av lungsjukdomar är rökning. Men det finns även lungsjukdomar som inte har med rökning att göra såsom lunginflammation, lungfibros och tuberkulos.

kol

Underbehandling efter hjärtinfarkt hos KOL-patienter

nyhetHjärtinfarktpatienter med samtidig KOL visades vara äldre, ha mer samsjuklighet och får sämre behandling.

kol-astma

Barn med astma – högre risk att drabbas av kol

nyhetEnligt en observationsstudie från New England Journal of Medicine kan barn med astma få kol som unga vuxna.

Farligt barnvirus cirkulerar i Sverige

Farligt barnvirus cirkulerar i Sverige

nyhetFolkhälsomyndigheten uppmanar nu till uppmärksamhet efter fall av en allvarlig luftvägsinfektion i Sverige.

Lungkollaps

Lungkollaps

faktaOm du har drabbats av lungkollaps så har en del av lungan eller hela lungan fallit ihop. Detta ger bröstsmärtor och mycket svårt att andas.

Stethoscope and globe on white background. Isolated 3D image

Tuberkulos

faktaTuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige då endast 600 fall rapporteras varje år. Trots det är det den mest spridda infektionssjukdomen i världen.

Lungfibros röntgenbild

Lungfibros

faktaLungfibros är en lungsjukdom som orsakar andfåddhet. Det finns flera orsaker till att detta utvecklas. Lungfibros går inte att bota men behandling med kortison, cellgift och syrgas kan förlänga och öka livskvaliteten.

Liknande artiklar