✕ Stäng

Hjärtsvikt missas lätt hos KOL-patienter

Att symptomen för KOL och hjärtsvikt är förvirrande lika är en förklaring.

Nytt vaccin kan vara slutet för lunginflammation – för gott

Nytt vaccin som skyddar mot mer än tre gånger fler bakterietyper som orsakar lunginflammation kan innebära början på slutet av sjukdomen som skördar nära en miljon liv varje år.

För tidigt födda barn riskerar lungsjukdomar

NyhetIdag föds cirka 6 700 barn i Sverige för tidigt, något som innebär en ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom senare i livet.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

90% ökad cancerrisk för sotare

NyhetDe som jobbar som sotare löper ökad risk att drabbas av cancer, flera andra sjukdomar samt fallolyckor, enligt Kommunalarbetaren.

Intensiv säsong för RS-virus är igång

VirusFolkhälsomyndigheten varnar: säsongen börjar tidigt i år och kommer bli speciellt intensiv.

Syrgas – inte alltid nödvändigt vid kol

NyhetOmfattande studie visar att koldrabbade med en måttligt nedsatt syresättning lever inte längre om de får långtidsbehandlingar med syrgas.

Underbehandling efter hjärtinfarkt hos KOL-patienter

NYHETHjärtinfarktpatienter med samtidig KOL visades vara äldre, ha mer samsjuklighet och får sämre behandling.

Barn med astma – högre risk att drabbas av kol

NYHETEnligt en observationsstudie från New England Journal of Medicine kan barn med astma få kol som unga vuxna.

Farligt barnvirus cirkulerar i Sverige

NYHETFolkhälsomyndigheten uppmanar nu till uppmärksamhet efter fall av en allvarlig luftvägsinfektion i Sverige.

Lungkollaps

FAKTAOm du har drabbats av lungkollaps så har en del av lungan eller hela lungan fallit ihop. Detta ger bröstsmärtor och mycket svårt att andas.

Tuberkulos

FAKTATuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige då endast 600 fall rapporteras varje år. Trots det är det den mest spridda infektionssjukdomen i världen.

Lungfibros

FAKTALungfibros är en lungsjukdom som orsakar andfåddhet. Det finns flera orsaker till att detta utvecklas. Lungfibros går inte att bota men behandling med kortison, cellgift och syrgas kan förlänga och öka livskvaliteten.

Relaterade sidor

Senaste Nytt