Lungfibros

Lungfibros är en lungsjukdom som orsakar andfåddhet. Det finns flera orsaker till att detta utvecklas. Lungfibros går inte att bota men behandling med kortison, cellgift och syrgas kan förlänga och öka livskvaliteten.


En lungröntgen av en patient med idiopatisk lungfibros

En lungröntgen av en patient med idiopatisk lungfibros (IPF). Vid friska lungor så skulle det inte vara lika mycket ”vitt” på röntgenbilden.

Vad är lungfibros?

Lungfibros är en lungsjukdom som innebär att bindväv lägger sig som en ärrbildning på lungorna.

Denna sjukliga ökning av bindväv gör att syrgasutbytet försvåras och andningen påverkas.

Symptom

Andfåddhet är det vanligaste tecknet på lungfibros. Andfåddheten kommer ofta smygande och i början bara vid ansträngning.

Lungfibros ger också torrhosta. Andra symptom är trötthet och viktnedgång. 

Svullnad på fingrar på grund av lungfibros

Vissa som drabbas av lungfibros får en svullnad på fingrarnas yttre del.

Fingrarna kan svullna

Hos hälften av alla som drabbas av idiopatisk lungfibros (IPF) får symptom så som förtjockade fingertoppar. Så kallade trumpinnefingrar och förstorade naglar.

Så orsakas lungfibros

Det finns flera orsaker till det bildas sjukligt mycket bindväv i lungan. Det kan bero på rökning, vissa läkemedel, strålning eller av en viss typ av inflammation.

Men lungfibros kan också uppstå utan känd orsak.

Vilka drabbas?

Det är vanligast att du drabbas i 60 års ålder men det finns ett spann mellan 40 till 80 år. De flesta som drabbas är män.

Behandling vid lungfibros

Det finns inget botemedel mot lungfibros men behandling kan bromsa sjukdomsförloppet och förbättra livskvaliteten. Därför ser prognoser bättre ut ju tidigare sjukdomen upptäcks.

Behandlingen sker med cellgifter eller kortison. Detta kan hjälpa vissa men inte alla.  Syrgas kan även underlätta andningen för den som är drabbad. I ovanliga fall blir det bli aktuellt med lungtransplantation.

Det är väldigt viktigt att sluta röka omedelbart då rökning skyndar på sjukdomsförloppet.

Överlevnad och dödlighet

Vid idiopatisk lungfibros (IPF) så lever 20 procent efter fem år. Vid andra diagnoser av lungfibros ser prognosen bättre ut. 

En interstitiell lungsjukdom

Lungfibros tillhör en grupp ovanliga lungsjukdomar som drabbar vävnaden mellan lungblåsorn. Dessa kallas för interstitiella lungsjukdomar. Till denna grupp inkluderas även diagnosen sarkoidos.