Symptom på KOL som ofta förväxlas

KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, utvecklas långsamt under flera års tid. Under den tiden är symptomen lätta att missa eller förväxlas med andra, vanligare sjukdomar.

Trött äldre man med KOL lutar sig


Hosta slem

Rökare är ofta vana vid att då och då hosta upp slem. Rökare är också de som allra oftast drabbas av KOL. Ständig hosta och hosta med slem är en av de tidigaste och vanligaste symptomen på KOL.

Andfådd vid ansträngning

KOL är ovanligt bland människor under 40 år och inträffar istället snarare vid 70-75 års ålder. Vid den åldern är det inte ovanligt att tro att sämre lungfunktion är del av det normala åldrandet av lungorna.

Andnöd

KOL och astma kan lätt förväxlas men man kan också drabbas av båda samtidigt. Både KOL och astma präglas av andnöd. Skillnaden är att vid KOL utvecklas andnöd långsamt, under flera år. Vid astma får man anfall av andnöd.

Trötthet och brist på ork

Rökare kan lätt tro att det är cigaretterna som gett dålig kondition och att du därför lätt blir trött även av saker som inte är så ansträngande. Men trötthet och brist på ork är ett tecken på KOL då lungornas försämrade funktion gör att du inte får tillräckligt med syre i blodet och kroppen.

Här är hela listan på vanliga symptom vid KOL.

Symptom vid KOL

  • Ständig hosta med slem
  • Andfådd vid ansträning
  • Trötthet och brist på ork
  • Väsande, rosslande eller pipande andning som blir värre vid ansträngning
  • Upprepade luftvägsinfektioner
  • Viktnedgång
  • Svullna fötter