Tidigt födda barn riskerar lungsjukdomar

Idag föds cirka 6 700 barn i Sverige för tidigt, något som innebär en ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom senare i livet, enligt en ny forskningsstudie.

Bebis ligger på en sjukhussäng och undersöks av en läkare

(Fr.V) Marie-Louise Müller, Ludwig Müller och Thomas Higgins Foto: Hjärt–Lungfonden


– Barn som föds för tidigt riskerar att drabbas av lungsjukdomar som kan medföra ett svårt lidande genom andnöd och ångestattacker. Per Thunqvists forskning är hoppingivande eftersom den är ett viktigt steg mot att förstå varför en del barn utvecklar astmasymptom, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

Studien inkluderade bland annat den stora Bamsestudien, som omfattar 4 000 barn födda 1994–1996. Undersökningar av lungfunktionen har genomförts under spädbarnstid, tidig skolålder samt vid 16 års ålder.

Förutom att resultaten visade att för tidigt födda barn löper ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom, hade även barn som enbart föddes några veckor för tidigt fortsatt nedsatt lungfunktion i 16 års ålder.

– Slutsatsen är att barn som är födda för tidigt har nedsatt lungfunktion under hela sin uppväxt, och kanske genom hela livet. Om vi tidigt lyckas identifiera barn som löper risk att bli lungsjuka som äldre är det lättare att sätta in förebyggande åtgärder, säger Per Thunqvist, specialist inom barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet i pressmeddelandet.

En ny uppföljningsstudie med stöd av Hjärt–Lungfonden kommer undersöka om sambanden kvarstår även i vuxen ålder (22-24 år).