Orsaker till hosta hos barn

Hosta kan ha många olika orsaker men funktionen är densamma, att få bort någonting som irriterar luftvägarna. Det kan vara virus, bakterier, slem eller till och med föremål som orsakar irritationen. Genom att lyssna på hur hostan låter kan du få ledtrådar om vad som orsakat hostan hos ditt barn.

Flicka med lunginflammation hostar


Förkylning – först torrt, sedan slem

En förkylning som orsakas av virus visar ofta symptom som snuva, nästäppa, ont i halsen och lite feber. Om ditt barn hostar vid en förkylning börjar det oftast som en torr rethosta för att senare bli mer som en slemhosta.

RS-virus – snabb, väsande andning

Detta smittsamma virus ger symptom som liknar en förkylning till en början (snuva, hosta och feber) men infektionen kan bli allvarlig och barnet förlorar ork att äta och dricka. Slem i luftvägarna ger blöt hosta och kan ge andningsbesvär mer snabb, väsande andning.

Kikhosta – hostattacker och kikningar

Kikhosta är en bakterieinfektion som är mycket smittsam. Det finns vaccin men effekten avtar med åldern och man kan drabbas flera gånger i livet. För små barn är infektionen allvarlig, även om det till en början ser ut som en vanlig förkylning med hosta och lite feber.

Hostan fortsätter i attacker och sedan så kallade kikningar, när barnet hostar så allvarligt att hen får svårt att andas och blir blå i ansiktet. Hostattacker avslutas ofta med att barnet hostar eller kräks upp slem.

Krupp – skrällande hosta

Efter en virusinfektion som förkylning kan området runt stämbanden bli svullet och orsaka hosta. Hostan låter skrällande, nästan hes och barnets andning kan låta pipig och väsande.

Föremål – plötslig hosta

Små barn stoppar ofta saker i munnen, ibland kan de även råka andas in dessa små föremål så att de fastnar i luftvägarna. Har ditt barn satt något i halsen måste du fort hjälpa dem att få bort det och ringa 112.

Ibland kan barn även andas in mat eller matbitar i luftvägarna utan att få akuta andningsbesvär. Dock kan sådana bitar orsaka lunginflammation och ibland behöver barnet hjälp av en läkare för att få bort det.

Astma – ihållande hosta som blir värre vid ansträngning

En hosta som inte går över, svårt att andas ut och pipande utandning är tecken på astma. Ytterligare kännetecken är att hostan blir värre vid ansträngning eller barnet hostar mycket på natten.

Allergier mot pälsdjur och pollen ger en långdragen rethosta (torr) i kombination med vanliga allergisymptom som nästäppa, snuva och klåda i ögonen.

Vissa barn har speciellt känsliga luftrör och kan få irriterade luftvägar och hosta av till exempel cigarettrök.

Lunginflammation – stånkande utandning

Lunginflammation kan orsakas av flera olika saker, bland annat bakterier och virus. Symptomen börjar som en vanlig förkylning men efter några dagar blir barnet sämre med hög feber och hosta. Andningen blir snabbare och barnet stånkar under utandning. Ibland blir andningen ytlig.

Sök vård om ditt barn

  • har haft feber i mer än fyra dygn
  • har pipande andning
  • har hostat i tre veckor

Sök akut vård om ditt barn

  • är hängig och okontaktbar
  • inte orkar äta eller dricka
  • har kikningar av hostan

Ring 112 om ditt barn

  • har svårt att andas eller svårt att svälja saliv
  • har fått någonting i luftvägarna som inte kan hostas upp