Lungsjukdom – de vanligaste

Lungorna sitter skyddade bakom bröstkorgen. En stor anledning till att man drabbas av lungsjukdomar är rökning. Men det finns även lungsjukdomar som inte har med rökning att göra såsom lunginflammation, lungfibros och tuberkulos.


Röntgenbild på lungor med cigaretter

Det finns flera olika lungsjukdomar

KOL

KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, är en lungsjukdom som många rökare drabbas av.

Symptom är ständig hosta, trånghet i bröstet och pipande/rosslande ljud när du andas. KOL går inte att bota men du kan förhindra att den fortsätter att utvecklas genom att sluta röka.

Lungcancer

Lungcancer är en vanlig form av cancer som oftast drabbar rökare. Symptom för lungcancer är hosta, lunginflammation, andfåddhet, smärta i bröstkorgen, viktnedgång, trötthet och svullna lymfkörtlar.

Lungcancer är en cancersjukdom som har en dålig prognos, ofta beror det på att symptomen för lungcancer märks först när sjukdomen kommit långt i sjukdomsskedet.

Lunginflammation (pneumoni)

Lunginflammation, pneumoni, orsakas ofta av en infektion i lungan. Antingen orsakad av virus eller bakterier. Symptom är smärta i bröstet, feber, hosta och andfåddhet.

Lunginflammation botas med antibiotika om infektionen orsakas av bakterier. Sjukdomen kan smitta.

Om du har lunginflammation är det viktigt att du är rökfri och att du vilar.

Lungkollaps

Med lungkollaps menas att det går hål på en lunga. Det beror oftast på att ett revben har gått sönder och punkterar lungan men lungan kan även gå sönder av andra skäl.

Symptom vid lungkollaps är att det gör ont eller känns tungt när du andas. Detta kommer plötsligt.

Ofta krävs ingen behandling utan kroppen läker sig själv. Om du har fått en större kollaps kan du dock behöva ett sugdränage. Detta hjälper lungsäcken att tömmas på luft.

Tuberkulos (TBC/Lungsot)

Tuberkulos, eller tbc som det också kallas, är en infektionssjukdom som kan påverka alla organ i kroppen men som oftast sätter sig i lungorna.

Tuberkulos smittar genom luft, som exempelvis genom hostningar. Däremot bryter oftast sjukdomen ut flera år efter det att du har blivit smittad.

Symptom är hosta, ofrivillig viktnedgång, nattliga svettningar under lång tid smärta i bröstkorgen. Tuberkulosbakterien kan också infektera andra organ än lungorna.

Sjukdomen behandlas med läkemedel och man blir frisk av detta. Det finns även vaccin mot tuberkulos.

Interstitiell lungsjukdom

Interstitiella lungsjukdomar är en grupp lungsjukdomar som drabbar luftrör, lungblåsor och stödjevävnad. Till denna grupp inkluderas bland annat sarkoidos och lungfibros.

Lungfibros

Lungfibros är en lungsjukdom som orsakar andnöd. Sjukligt mycket bindväv har bildats i lungan vilket gör att syrgasutbytet blir svårt.

Det finns många olika orsaker till varför man får lungfibros. Det kan bero på vissa läkemedel, strålning eller av en viss typ av inflammation i bronkerna i lungan. Men lungfibros kan också uppstå utan känd orsak.

Vilken typ av behandling du får beror på vad som orsakar din lungfibros. Behandling kan exempelvis ske med cellgifter eller kortison. Syrgas kan underlätta andningen.

Sarkoidos

Sarkoidos är en inflammation som kan drabba de flesta organ i kroppen, men som oftast drabbar lungorna. Symptom är då torrhosta, feber, trötthet, utslag på underbenen och svullna fotleder.

Sjukdomen går oftast över av sig själv och många gånger krävs det ingen behandling. Allvarligare fall kan dock behöva behandling med exempelvis kortison eller immunhämmande läkemedel. Graden av påverkan avgör behandlingsvalet.