KOL

KOL är en lungsjukdom som i princip bara drabbar rökare. Sjukdomen är väldigt vanlig och leder till nedsatt lungkapacitet. Varje år dör 3000 svenskar av KOL. För att KOL inte ska utvecklas måste man sluta röka.

Äldre patient med KOL får syrgasmask

I vissa fall krävs det behandling med syrgas vid KOL.


Vad är KOL?

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en lungsjukdom där luftvägar och lungor är så pass skadade att du får en nedsatt förmåga att syresätta blodet. I senare skeden kan det också bli svårt att andas. Det är oftast rökare som drabbas av KOL.

Man som hostar visar symtom på KOL

Ständig hosta är det vanligaste symptomet på KOL.

Hosta är första symptomet

Symptomen utvecklas långsamt. Men det börjar nästan alltid som hosta, som en ständig hosta.

Eftersom lungfunktionen är nedsatt och blodet inte transporterar tillräckligt med syra får du även symptom på grund av detta, till exempel trötthet, andfåddhet och dålig ork.

Många missar dessa symptom eftersom man tror att rökning har gett dålig kondition. För de personer som inte rör sig så mycket och därför inte sätter sin andning på prov kan det ta lång tid innan de förstår att de är sjuka. Då har också KOL ofta hunnit utveckla sig under en väldigt lång tid.

När sjukdomen har fått utvecklas så mycket att det har blivit svår KOL så kommer även andra symptom. Till exempel avmagring, aptitlöshet, muskelsvaghet och ansträngning för att andas.

KOL har fyra stadier

KOL delas in i fyra stadier baserat på hur påverkad din lungfunktion är. Det mäts med en så kallad spirometer, en apparat som du andas ut i. Under testet mäter spirometern hur mycket luft du kan andas ut och hur fort.

  1. Förstadium till KOL
  2. Lindrig KOL
  3. Medelsvår KOL
  4. Svår KOL

Utöver spirometer används även lungröntgen för att ställa diagnos men det är främst för att utesluta andra lungsjukdomar.

Många är drabbade

En av tolv av alla svenskar har KOL. Ungefär 150 000 personer har så svår KOL att de behöver medicinsk behandling. Varje år dör ungefär 3000 svenskar av KOL.

Den vanligaste orsaken är rökning

Nio av tio som drabbas av KOL är rökare. Du kan också drabbas om du andas in farliga partiklar och gaser under en lång tid till exempel i din arbetsmiljö.

Det finns även ärftliga riskfaktorer för KOL, till exempel genförändringar som ger en brist på vissa skyddande ämnen ökar risken.

Går inte att bota – men kan behandlas

Om du slutar röka kan du stoppa utvecklingen av KOL, men skadan på lungorna som redan skett går inte att reparera. De flesta mår dock bättre efter att de slutat röka.

Motion och läkemedel kan hjälpa. De senaste åren har det kommit många nya läkemedel som kan lindra symptomen. Exempel på läkemedel som används vid mild eller måttlig KOL är mediciner eller inhalatorer som hjälper att vidga luftrören.

Kortison och slemlösande läkemedel kan också användas.

I vissa fall krävs det behandling med syrgas och vätskedrivande medel. I väldigt få, särskilda fall kan en lungtransplantation vara möjlig.

Lungcancer av KOL?

Personer som har KOL har en större risk för lungcancer men långt ifrån alla med KOL drabbas.

KOL höjer också risken för hjärtsjukdomar och benskörhet.