Intensiv säsong för RS-virus är igång

Folkhälsomyndigheten varnar: säsongen börjar tidigt i år och kommer bli speciellt intensiv.


Antalet fall av infektioner med RS-virus som rapporteras till Folkhälsomyndigheten har börjat öka vilket indikerar att säsongen är igång.

Vad är RSV?

RSV står för respiratoriskt syncytial virus och är en vanlig orsak till luftvägsinfektion. För vuxna och barn visar sig infektionen som en vanlig förkylning men kan orsaka allvarlig sjukdom hos barn under två år som i vissa fall kräver sjukhusvård. Även personer över 65 år och de som är känsliga för infektioner kan behöva vård.

Årets säsong – tidig och intensiv

Hittills har Folkhälsomyndigheten fått in rapporter om 317 personer som fått diagnos med RSV. Det är att jämföra med 51 fall vid samma tidpunkt förra året. Det kan förklaras av att RSV-säsonger vanligtvis är mildare vartannat år. Årets säsong liknar därför mer på förförra året. Då började säsongen tidigt och var speciellt intensiv med totalt 5000 fall av RSV-infektion. Folkhälsomyndigheten väntar sig detta år en lika intensiv säsong med en topp i februari.

Rapporter till Folkhälsomyndigheten kommer från laboratorier som frivilligt skickar in statistik när de påträffar fall och även barnkliniker som skickar in rapporter från och med vecka 40 på hösten.

Så undviker du eller ditt barn att smittas

RS-virus sprids vid nära kontakt med infekterade personer, via droppar i nysningar och hostningar eller genom kontakt med kontaminerade föremål.

Därför är god handhygien ditt första försvar mot RS-virus. Är du infekterad bör du hosta och nysa i armvecket eller i en näsduk istället för rakt i handen för att undvika att smitta andra.