Hjärtsvikt missas lätt hos KOL-patienter

Forskning från Lunds universitet visar att många KOL-patienter drabbas av hjärtsvikt men få fall upptäcks i tid. Att symptomen för KOL och hjärtsvikt är förvirrande lika är en förklaring.

Stetoskop på ett bord


Omkring 500 000 till 700 000 personer i Sverige har KOL, en lungsjukdom som ofta kopplas till rökning. En avhandling vid Lunds universitet visar att ungefär var femte KOL-patient även drabbas av hjärtsvikt men symptomen är lätta att missa.

Hjärtsvikt är en allvarlig hjärtsjukdom som innebär att hjärtat inte längre orkar pumpa tillräckligt med blod till kroppen. KOL-patienter med hjärtsvikt har sju gånger högre dödlighet än KOL-patienter utan hjärtproblemet.

Avhandlingen från Lunds universitet tyder på att primärvården har otillräckliga verktyg för att upptäcka hjärtsvikt i tid. Enligt Elzbieta Kaszuban, forskare bakom avhandlingen, behövs billigare och enklare alternativ för allmänläkare att ställa säker diagnos eller bättre tillgänglighet till ekokardiografi som behövs för hjärtsviktsdiagnos.

Symptomen vid KOL och hjärtsvikt kan vara förvirrande lika med till exempel andfåddhet, hosta och trötthet för båda diagnoserna. KOL-patienter drabbas även av högt blodtryck, förmaksflimmer och diabetes i högre utsträckning. Dessa sjukdomar är också riskfaktorer som ökar dödlighet för patienterna mer än till exempel ålder eller kön.

– Med god uppmärksamhet kan många av de parallella sjukdomarna upptäckas och behandlas i tid, så att chanserna till ett längre liv ökar, säger Elzbieta Kaszuban, i ett pressmeddelande.