Lunginflammation

Förr i tiden var lunginflammation en allvarlig sjukdom som många dog av, detta innan antibiotika upptäcktes. Idag blir de flesta friska efter någon månad. Hosta med grönt-brunt slem är ett vanligt symptom för lunginflammation.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 29 januari 2018
Lunginflammation

Röntgenbild på lungor med dubbelsidig lunginflammation.

Lunginflammation – hostar slem

Luftrören som går ner till lungorna delar upp sig i flera mindre luftrör som förgrenar sig i hela lungan. Kring dessa tunna luftrör finns det klasar av luftfyllda blåsor. Dessa kallas för alveoler och har som uppgift att absorbera syre. Vid en lunginflammation fylls dessa alveoler med slem/vätska och blir inflammerade.

Kroppen reagerar då genom att hosta för att få upp slemmet. Inflammationen kan också orsaka feber.

Symptom

Symptomen kan se väldigt olika ut men några vanliga symptom är:

  • Feber
  • Smärta vid djupa andetag
  • Hosta med brun/grönt slem
  • Andfåddhet

Om du misstänker att du har lunginflammation ska du uppsöka läkare. Med hjälp av blodprover och lungröntgen får du svar och rätt behandling.

Olika typer av lunginflammation

Om du får lunginflammation i båda lungorna kallas det för dubbelsidig lunginflammation.

Om du bara får inflammation i en del av lungan kallas det för lobär lunginflammation. Om du har en lobär lunginflammation så är den oftast orsakad av bakterier (oftast Pneumokockbakterien).

Vid KOL är det ofta haemophilusbakterien som orsakar lunginflammationen.

Om det är virus som orsakar lunginflammationen så är det ofta influensavirus eller RS-virus.

Läs mer om olika orsaker till lunginflammation här. 

Smittar mest i början av sjukdomen

Sjukdomen kan smitta genom luften men också om bakterier och virus genom händer kommer in i näsa, ögon eller mun. Lunginflammation smittar som mest i början av sjukdomen. Oftast drabbas små barn och äldre människor eftersom de inte har lika starkt immunförsvar.

De som lider av KOL har också en ökad risk för att drabbas av lunginflammation.

Behandlas med antibiotika

Bakteriell lunginflammation behandlas med antibiotika. Om du har svårt att andas kan du få andningshjälp på sjukhus. Efter någon månad blir de flesta helt friska.

Förr i tiden, innan antibiotikan upptäcks, var lunginflammation en väldigt svår sjukdom som många dog av. Idag dör fortfarande människor av lunginflammation men då oftast äldre människor som samtidigt har andra sjukdomar.

Egenvård – ligg inte ner för länge

Stå hellre än att ligga ner. Lungorna fungerar bättre när du står. Om du ligger ner kan du ha huvudet högt genom att lägga många kuddar bakom ryggen.

Drick mycket vatten – både för att slemmet blir lättare att hosta upp då och för att du förlorar mycket vätska när du har feber.

Vaccinera dig mot influensan

Eftersom influensavirus kan orsaka lunginflammation kan man minska risken att drabbas av lunginflammation genom att vaccinera sig mot influensan. Läs mer om influensa och vaccinationen här.