Detta är coronavirus och covid-19

En ny variant av Sars coronavirus har spridits över hela världen och utbrottet klassas nu som en pandemi. I denna artikel går vi igenom det viktigaste om det nya coronaviruset och sjukdomen den orsakar, covid-19.

Sjuksköterska och en patient med covid-19


Coronavirus är en virusgrupp som orsakar milda och allvarliga besvär i luftvägarna. Det finns fyra släkten av virusgruppen som i sin tur består av flera virustyper. De kanske mest kända typerna är de som tillhör SARS (severe acute respiratorn syndrom): SARS-CoV och den nyligen upptäckta SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19. Dessa virus låg bakom sarsutbrottet 2002-2004 och den pågående coronautbrottet som WHO har klassats som en pandemi.

En annan allvarlig variant är MERS (Middle East respiratory syndrome) coronavirus, MERS-CoV, och orsakar en smittsam lunginflammation.

Covid-19 symtom

Covid-19 orsakas av nya coronaviruset, SARS-CoV-2. Inkubationstiden är mellan 2-14 dagar och symtomen sträcker sig från milda besvär som hostningar till svår lunginflammation, organsvikt och i sällsynta fall dödsfall.

 • Feber
 • Snuva
 • Hosta
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Trötthet
 • Andningssvårigheter och lunginflammation

Känner du dig sjuk är det mycket viktigt att du stannar hemma. Majoriteten får endast lindriga besvär och behöver inte besöka sjukvården, symtomen går över av sig själv med egenvård i hemmet.

Vem ska söka vård?

Blir du plötsligt mycket värre och har andningsbesvär när du vilar ska du vända dig till vårdcentralen eller en jouröppet mottagning.

Skulle du uppvisa lindriga symtom är det viktigt att du stannar hemma och inte besöker akuten, då det finns en risk att du smittar andra. Ring istället 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 är rådgivning.

Behandling av covid-19

Då SARS-Cov-2 och sjukdomen covid-19 är väldigt ny, finns det inget vaccin eller botande läkemedel. Behandling idag syftar till att lindra symtomen. Detta kan innebära vila, hostmedicin och ökad vätskeintag. Skulle du drabbas av andningsproblem kan du få behandling som stödjer andningsfunktionen.

Hur smittar coronavirus?

Covid-19 smittar när någon hostar eller nyser. Droppar med coronaviruset färdas genom luften och når en person i närheten. Detta kallas för droppsmitta.

Virus som hamnar på fasta föremål kan finnas kvar i upp till några dagar. Dock finns det inget som tyder på att man kan bli smittad genom att ta på föremålet.

Vilka är riskgrupperna för covid-19?

Det är främst äldre personer och personer med vissa kroniska sjukdomar som hjärt- kärlproblem, diabetes, högt blodtryck och lungsjukdomar som KOL.

Så undviker du covid-19

Genom dessa förebyggande åtgärder skyddar du inte bara dig själv från att bli smittad med coronaviruset, du ser även till att andra inte blir smittade.

 • Tvätta händerna noggrant och regelbundet med tvål, komplettera gärna med handsprit.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Ta inte på ansiktet om dina händer är smutsiga.
 • Håll avstånd till personer som nyser eller hostar.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Besök inte äldre mer än nödvändigt.
 • Res inte utomlands om det inte är absolut nödvändigt.