Fakta

Lungsjukdom – de vanligaste

Lungorna sitter skyddade bakom bröstkorgen. En stor anledning till att man drabbas av lungsjukdomar är rökning. Men det finns även lungsjukdomar som inte har med rökning att göra såsom lunginflammation, lungfibros och tuberkulos.

KOL

Det första symptomet på KOL är ständig hosta

Lunginflammation - pneumoni

Hosta med grön-brunt slem och feber är vanliga symptom

Lungkollaps

När lungan faller ihop

Sarkoidos

Interstitiell lungsjukdom som även kan ge hudutslag

Lungfibros

Det första symptomet är andfåddhet

Tuberkulos

Den mest spridda infektionssjukdomen i världen