Barn med astma – högre risk att drabbas av kol

Enligt en observationsstudie från New England Journal of Medicine kan barn med astma få kol som unga vuxna.


Efter att ett forskarlag flöjt cirka 700 barn med mild till medelsvår astma för att ta reda på hur sjukdomar påverkar lungfunktionen över tid, kunde de se att 11 procent av barnen uppfyllde kriterierna för kol innan de fyllt 30 år.

75 procent hade även en försämrad lungfunktion redan i 20-årsåldern.

Dessa resultat antyder att det kan gå att identifiera barn som har en hög risk för kronisk obstruktion av luftvägarna senare i livet. En svaghet med studien är att det är en observationstyp – en svagare studie – som inte går att fastställa några orsakssamband utifrån resultaten.