Nytt hopp efter ny medicin mot lungfibros

Med hjälp av två nya mediciner så går det för första gången att bryta sjukdomsförloppet vid den dödliga lungsjukdomen idiopatisk lungfibros, IPF.


Nu finns det nytt ljus i behandlingen mot lungsjukdomen idiopatisk lungfibros, IPF: Nämligen två läkemedel som minskar hastigheten för nedgången av lungfunktionen.

Det ena läkemedlet kommer förmodligen att komma på den svenska marknaden i höst, och det andra läkemedlet finns redan att tillgå.

Till LäkemedelsVärlden säger Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet, att ”Läkemedlet kan ju inte återställa lungfunktionen men ju tidigare man sätter in behandlingen desto bättre kan man sannolikt bevara det man har kvar”.

Om idiopatisk lungfibros
  • Lungsjukdomen idiopatisk lungfibros, IPF, är en sjukdom som förstör lungorna och gör det omöjligt att andas.
  • Sjukdomen är dödlig där 30 procent lever efter fem år.
  • Den behandling som tidigare funnits är att lindra symptom så som hosta och att ge syrgas. Dessutom finns det möjlighet med lungtransplantationer.