Farligt barnvirus cirkulerar i Sverige

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu till uppmärksamhet efter fall av en allvarlig luftvägsinfektion i Sverige.


Farligt barnvirus cirkulerar i Sverige

De första svenska fallen har identifierats på Karolinska sjukhuset. Foto: Medicinsk Bild, Karolinska Universitetssjukhuset

Sedan augusti i år har det pågått ett utbrott i USA och Kanada av en allvarlig luftvägsinfektion orsak av enterovirus (EV-D68). Hittills har 1300 personer drabbats och de flesta har varit barn.

Nu har även viruset nått Sverige då de första svenska fallen har identifierats på Karolinska sjukhuset i Stockholmsområdet där sex barn har drabbats. Alla sex barn har idag tillfrisknat, men två av barnen fick vårdas på intensivvårdsavdelningen i några dagar.

Viruset behöver inte ge några allvarliga symptom, utan ger endast förkylningssymptom hos de flesta. Däremot hos barn som har en underliggande lungsjukdom så som astma kan viruset ge allvarliga konsekvenser så som svår andnöd som kräver intensivvård.

Därför uppmanar nu Folkhälsomyndigheten sjukvården att överväga möjligheten om en EV-D68-infektion om ett barn får förlamning eller allvarlig luftvägsinfektion.