Sarkoidos

Sarkoidos är en inflammation som påverkar eller skadar ett organ. Du kan få sarkoidos i olika organ, men det är vanligast att man får det i lungorna. Då får du symptom så som andfåddhet.


I Sverige drabbas 1500-2000 personer årligen av sarkoidos. Sjukdomen har varit känd sedan länge men läkare vet fortfarande inte varför den uppstår.

Man vet däremot att sjukdomen är inflammatoriskt och att den i nio fall av tio drabbar lungorna. Men den kan även drabba ögon och hud.

Symptom

Symptomen kan antingen komma plötsligt eller smygande, och skiljer sig åt beroende på vilken typ du drabbas av. Generellt ger dock sarkoidos torrhosta, feber och hudförändringar.

sarkoidos

Vid akut sarkoidos så drabbas ofta kvinnor av knölros – upphöjda ömmande fläckar på underbenen. Foto: Wikimedia, James Heilman

Akut sarkoidos

Vid akut sarkoidos så märker du av symptomen direkt. Det ger en sjukdomskänsla så som hög feber eller bara torrhosta och ibland tryck över bröstet.

På huden, oftast på smalbenen, kan även upphöjda ömmande blåröda fläckar komma. Detta kallas för knölros. Kvinnor med sarkoidos drabbas i högre utsträckning än män av knölros.

Män kan istället drabbas av svullnad och ledvärk i fotlederna. Så pass att det blir svårt att gå.

Långsam sarkoidos

Vid långsam sarkoidos så kommer symptomen smygandes. Du kan få lätt feber och torrhosta.

Du kan även gå vissa hudförändringar och tidigare ärr kan svullna och ändra färg.

Det tar längre tid att bli frisk vid långsam sarkoidos.

Behandling

Det finns ingen botande behandling mot sarkoidos. De flesta former går över av sig själv, även om det kan ta flera år. De som drabbas av den akuta sarkoidosen blir oftast friska snabbare.

Så länge du har sjukdomen får du dock gå på regelbundna kontroller. Om sjukdomen och symptomen förvärras så får du behandling i form av kortison.

Kortison kan nämligen bromsa sjukdomen, lindra symptomen och minska risken för bestående skador. Däremot vet man inte hur kortison påverkar sjukdomsförloppet på sikt.

Vid svåra fall kan även olika immunhämmande läkemedel vara aktuella.

En interstitiell lungsjukdom

Interstitiella lungsjukdomar är en grupp ovanliga lungsjukdomar som drabbar vävnaden mellan lungblåsorna. Till denna grupp inkluderas bland annat diagnoserna sarkoidos och lungfibros.