8 orsaker till lunginflammation

En bakterieinfektion är den vanligaste orsaken till lunginflammation men det finns många fler även om vissa är ovanliga eller främst smittar i utlandet.

Bakterier och virus som orsakar lunginflammation

Pneumokocker (vänster) är den vanligaste orsaken till lunginflammation men även virus som RS (mitten) och influensa (höger) kan ge samma sjukdom.


1. Pneumokocker

Pneumokockbakterien är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Dock är bakterien inte särskilt smittsam.

2. Virus

Både influensavirus och RS-virus kan orsaka lunginflammation och de är mycket smittsamma. När du nyser, hostar eller till och med bara andas kan virus spridas i vattendroppar. Även saker du tar i med händer som kontaminerats med virus kan sedan bära virus vidare till en annan person. Ett typiskt exempel är dörrhandtag.

3. Mycoplasma

Mycoplasma är ytterligare en bakterie som kan orsaka lunginflammation men som likt virus är smittsam. De kan spridas som influensavirus i vätskedroppar från nysningar eller hosta. Både virus och mycoplasma kan ibland leda till stora utbrott på grund av smittsamheten. Men alla som smittas får inte lunginflammation, vissa får istället bara en förkylning.

4. Haemophilus

Personer med kronisk lungsjukdom som KOL kan lättare drabbas av infektion med bakterien Haemophilus som kan orsaka lunginflammation.

5. Legionella

Legionellabakterien kan orsaka lunginflammation men som tur är, är den ovanlig i Sverige. Däremot kan du bli smittad på en utlandsresa.

6. Kräkningar

Kräkningar som kommer ner i luftvägen kan leda till lunginflammation. Att få ner kräkningar i luftvägen kan hända vid till exempel en operation under narkos. Du blir ofta tillsagd att fasta innan en operation för att minska risken för kräkningar.

Även vid stort alkoholintag kan kräkningar komma ner i  lungorna.

7. Föremål

Barn stoppar ofta små saker i munnen och de kan i olyckliga fall komma ner i lungorna. Barnen kan hosta upp prylarna eller behöva åka till läkare för att ta bort dem. Innan de tas bort kan föremålen irritera lungorna och ge lunginflammation.

Barn kan också av misstag svälja giftiga vätskor som lösningsmedel. När de sedan kräks upp vätskan kan det kommer ner i lungorna. Detta kan leda till en allvarlig typ av lunginflammation som kallas kemisk lunginflammation.

8. Lungcancer

Tumörer i lungan kan bidra till lunginflammation. Om det är oklart vad som orsakat en lunginflammation kan du efter behandling få komma tillbaka till läkaren för att göra en lungröntgen. Bilderna kan visa om lunginflammationen läkt och bestämma om det finns underliggande lungcancer som orsakat lunginflammation.