90% ökad cancerrisk för sotare

De som jobbar som sotare löper ökad risk att drabbas av cancer, flera andra sjukdomar samt fallolyckor, enligt Kommunalarbetaren.

Sotare på ett tak

Sotare löper större risk för cancer med 90 %.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har låtit universitetslektorn Martina Berglund vid Linköpings universitet göra en översikt av sex studier om sotares arbetsmiljörisker och jämföra med en kontrollgrupp.

Resultaten visar att sotare löper 94 procents ökad risk för lungcancer och 85 procent ökad risk för kronisk bronkit, emfysem och astma. Vad gäller tarmcancer är den ökade risken 72 procent och fallolyckorna 52 procent.

– Det är tydligt att arbetsplatsfaktorer påverkar hälsan och att det finns ett behov att förbättra arbetsmiljön, säger Martina Berglund.

En positiv aspekt i det hela är att yngre sotare anses vara generellt bättre än äldre på att använda skyddsutrustning.