Nytt vaccin kan vara slutet för lunginflammation – för gott

Nytt vaccin som skyddar mot mer än tre gånger fler bakterietyper som orsakar lunginflammation kan innebära början på slutet av sjukdomen som skördar nära en miljon liv varje år.

Sjukhussängar för patienter med lunginflammation


Ett nytt vaccin mot bakterien Streptococcus pneumoniae har testats i försöksdjur med positiva resultat. Vaccination stimulerade immunförsvaret att känna igen 72 olika varianter av bakterien, att jämföra med dagens vaccin som känner igen 23 typer.

Tack vare bättre tillgång till antibiotika, bättre nutrition men framförallt nya vaccin under 2000-talet har dödlighet i lunginflammation bland barn minskat från 2 miljoner 2004 till mindre än en miljon 2015, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Men allt eftersom bättre vaccin tar död på de 23 vanligaste typerna av bakterier som orsakar lunginflammation finns en oro att andra kända och ännu okända bakterietyper kan öka och ta deras plats.

Forskare i USA har nu tagit fram ett nytt vaccin som, i studier på försöksdjur, visar effekt mot 72 varianter av lunginflammationsbakterier, inklusive de 23 varianter som befintliga vaccin skyddar mot.

Så fungerar vaccinet

Det nya vaccinet utnyttjar små, vätskefyllda fettbubblor (liposomer) som kan fyllas med de sockerarter som bakterierna också bär på. Vaccinet stimulerar därmed immunförsvaret att känna igen sockerarter på bakterierna och ta död på dem.

I teorin kan bubblorna fyllas med unika sockerarter för mer än 90 kända varianter av bakterier som orsakar lunginflammation. Men vaccinet har ytterligare fördelar, berättar forskare bakom studien:

– Traditionella vacciner tar helt bort bakterier från kroppen. Men vi vet nu att bakterier, och i större bemärkelse mikrobiomen, är fördelaktiga för god hälsa. Vad som är spännande är att vi nu har förmågan att övervaka bakterier och bara attackera dem om de bryter sig loss från kolonin och orsakar sjukdom. Det är viktigt därför att om vi lämnar de ofarliga bakterierna på plats hindrar de andra skadliga bakterier från att fylla det utrymmet, säger Charles H. Jones, som lett studien, i ett pressmeddelande.