Tuberkulos

Tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige då endast 600 fall rapporteras varje år. Trots det är det den mest spridda infektionssjukdomen i världen.


Tuberkulos

Tuberkulos (TBC) är den mest spridda infektionssjukdomen i världen.

Tuberkulos i Sverige och världen

Tuberkulos, eller som det också kallas TBC och lungsot, är en sjukdom orsakad av bakterier som finns världen över.

I Sverige drabbas 600-700 personer i TBC varje år. I Afrika, Asien, Sydamerika och Östeuropa är sjukdomen mer utbredd.

Symptom: Långvarig hosta

Det är vanligast att tuberkulos sätter sig i lungorna, men sjukdomen kan även sätta sig i andra delar av kroppen.

Får du tuberkulos i lungorna får du symptom såsom långvarig hosta med slem och i vissa fall blod. Du får även feber, nattliga svettningar och viktnedgång.

När tuberkulos påverkar andra organ

Sätter sig tuberkulosbakterierna i andra organ i kroppen kan symptom såsom förstorade lymfkörtlar, hjärnhinneinflammation och påverkan på skelett, leder och njurar.

Smittspridning och spårning

Smittspridning

Lungtuberkulos är en luftburen smitta som överförs vid närkontakt. Har du fått tuberkulos är det därför vanligt att personer i din närhet också blir smittade. Även om det kan ta flera år från det du har blivit smittad till dess att du insjuknar i tuberkulos.

All tuberkulos är däremot inte smittsam. För att ta reda på om du smittar eller inte måste ett prov undersökas i mikroskop. Om den är smittsam beror på hur aktiv den är.

Tuberkulintestet kan också ge utslag om du har varit smittad av liknande bakterier eller om du är vaccinerad.

Spårning

Om det visar sig att en person fått tuberkulos måste det göras en spårning. Familjemedlemmar och närstående till den smittade får då undersökas för att se om även de bär på smittan.

Tuberkulos är en anmälningspliktig sjukdom som måste rapporteras till Smittskyddsinstitutet.

Undersökning och utredning

Vid en undersökning av tuberkulos röntgas lungorna och du får lämna ett så kallat sputumprov. Det är ett prov på upphostat slem.

Finns det misstankar om att du kan ha blivit smittad med tuberkulos kan man göra ett tuberkulintest. Då sprutar läkaren in ett ämne under huden. Reagerar du på ämnet har du blivit smittad. Det går även att ta ett blodprov.

Vaccination

Det går att vaccinera sig mot tuberkulos. Detta är däremot inte ett vaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige, då risken är så pass liten att bli smittad.

Behandling

För att behandla tuberkulos får du flera läkemedel som du ska ta mellan sex till tolv månader.

Det är mycket viktigt att fullfölja behandlingen till det att sjukdomen försvunnit helt. Gör du inte det kan sjukdomen komma tillbaka eller så kan bakterierna som orsakar tuberkulos bli resistenta.