Underbehandling efter hjärtinfarkt hos KOL-patienter

Hjärtinfarktpatienter med samtidig KOL visades vara äldre, ha mer samsjuklighet och behandlas i lägre utsträckning.


Forskarna till studien använde sig av 80 000 testpatienter som låg inlagda för hjärtinfarkt i Sverige under åren 2005-2010. Dödligheten efter hjärtinfarkt var därtill dubblerad för KOL-patienter vid ett års uppföljning. Men överdödligheten minskade ordentligt när forskarna justerade skillnader i ålder och samsjuklighet.

Den viktigaste upptäckten var att även justering för skillnader i behandling förbättrade prognosen, därför drogs slutsatsen att bra riktlinjer kan förbättra prognosen.

Patienter med KOL löper alltså högre risk för sämre utfall vid hjärtinfarkt, delvis på grund av en betydande samsjuklighet och eventuell underbehandling av läkare.