Innovation & Forskning

Hjärtsvikt missas lätt hos KOL-patienter

Forskning från Lunds universitet visar att många KOL-patienter drabbas av hjärtsvikt men få fall upptäcks i tid. Att symptomen för KOL och hjärtsvikt är förvirrande lika är en förklaring.

Nytt vaccin kan vara slutet för lunginflammation – för gott

Nytt vaccin som skyddar mot mer än tre gånger fler bakterietyper som orsakar lunginflammation kan innebära början på slutet av sjukdomen som skördar nära en miljon liv varje år.

Tidigt födda barn riskerar lungsjukdomar

Idag föds cirka 6 700 barn i Sverige för tidigt, något som innebär en ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom senare i livet.

90% ökad cancerrisk för sotare

De som jobbar som sotare löper ökad risk att drabbas av cancer, flera andra sjukdomar samt fallolyckor, enligt Kommunalarbetaren.

Intensiv säsong för RS-virus är igång

Folkhälsomyndigheten varnar: säsongen börjar tidigt i år och kommer bli speciellt intensiv.

Syrgas – inte alltid nödvändigt vid kol

Koldrabbade med en måttligt nedsatt syresättning lever inte längre om de får långtidsbehandlingar med syrgas, jämfört med patienter utan syrgas, enligt den hittills största studien på området.

Barn med astma – högre risk att drabbas av kol

Enligt en observationsstudie från New England Journal of Medicine kan barn med astma få kol som unga vuxna.

Nytt hopp efter ny medicin mot lungfibros

Med hjälp av två nya mediciner så går det för första gången att bryta sjukdomsförloppet vid den dödliga lungsjukdomen idiopatisk lungfibros, IPF.

Farligt barnvirus cirkulerar i Sverige

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu till uppmärksamhet efter fall av en allvarlig luftvägsinfektion i Sverige.