Pneumokocker (vänster) är den vanligaste orsaken till lunginflammation men även virus som RS (mitten) och influensa (höger) kan ge samma sjukdom.