✕ Stäng

KOL

KOL är en lungsjukdom som i princip bara drabbar rökare. Sjukdomen är väldigt vanlig och leder till nedsatt lungkapacitet. Varje år dör 3000 svenskar av KOL. För att KOL inte ska utvecklas måste man sluta röka.

kol

Ständig hosta är det vanligaste symptomet på KOL.

Vad är KOL?

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en lungsjukdom där luftvägar och lungor är så pass skadade att du får en nedsatt förmåga att syresätta blodet. I senare skeden kan det också bli svårt att andas. Det är oftast rökare som drabbas av KOL.

Hosta är första symptomet

Symptomen utvecklas långsamt. Men det börjar nästan alltid som hosta, som en ständig hosta.

Eftersom lungorna är nedsatta och har svårt att ta upp syre så får du även symptom på grund av detta, så som trötthet, andfåddhet och dålig ork.

Många missar dessa symptom eftersom man tror att detta har med den dåliga konditionen som rökning kan ge. För de personer som inte rör sig så mycket och aldrig sätter sin andning på prov kan det ta lång tid innan de förstår att de är sjuka. Då har också KOL ofta hunnit utveckla sig under en väldigt lång tid.

När sjukdomen har fått utvecklas så mycket att det har blivit svår KOL så kommer även andra symptom. Så som avmagring, aptitlöshet, muskelsvaghet och ansträngning för att andas.

Många är drabbade

En av tolv av alla svenskar har KOL. Ungefär 150 000 personer har så svår KOL att de behöver medicinsk behandling. Varje år dör ungefär 3000 svenskar av KOL.

Den vanligaste orsaken är rökning

Nio av tio som drabbas av KOL är rökare. Du kan också drabbas av du andas in farliga partiklar och gaser under en lång tid, så som i din arbetsmiljö.

Går inte att bota – men kan behandlas

Om du slutar röka kan du stoppa utvecklingen av KOL, men skadan av lungorna som redan skett går inte att reparera. De flesta mår dock bättre efter att de slutat röka.

Motion och läkemedel kan hjälpa. De senaste åren har det kommit många nya läkemedel som kan lindra symptomen. I vissa fall krävs det behandling med syrgas och vätskedrivande medel. I väldigt få speciellt utvalda fall kan en lungtransplantation vara möjlig.

Lungcancer av KOL?

De personer som har KOL behöver inte få lungcancer. Men du har en större risk att drabbas.

Vad tycker du? Kommentera eller starta en diskussion

Senaste Nytt

 
×