✕ Stäng

I vissa fall krävs det behandling med syrgas vid KOL.